FAQ

Vad ska jag tänka på när jag rengör mitt kakel?

Väggar
Ska du rengöra dina väggar rekommenderar vi att du använder våttorkning med en exempelvis en fiberduk.

Golv
Daglig rengöring: Använd torrmoppning, på så sätt kan du samla upp partiklar och damm. 
Veckorengöring: Använd våtmoppning med vatten och svagt rengöringsmedel. 

Skicka in din fråga